Aconseguir un entorn laboral on els treballadors se sentin motivats i saludables farà augmentar la productivitat i la seva vinculació amb l'empresa

I + Laboral Mèdic promou l'empresa saludable. Ajudant a desenvolupar les actuacions necessàries per a millorar la salut dels treballadors, gestionant tant els factors de risc causants de la sinistralitat laboral com l'impuls d'hàbits saludables dels mateixos. Fent un salt qualitatiu a nivell de prevenció per així aconseguir l'excel·lència.

Pretenem anar més enllà de la prevenció de riscos laborals, creant un pla global de salut, seguretat i benestar perquè la teva empresa pugui obtenir la CERTIFICACIÓ D'EMPRESA SALUDABLE.

Reduir la sinistralitat i les malalties professionals
Reduir la despesa sanitària, les incapacitats i les pensions
Minimitzar l'absentisme laboral
Millorar la imatge i la competitivitat de l'empresa
Augmentar la motivació i la fidelització dels treballadors

Accions que es duen a terme en l'empresa saludable

- Accions per la promoció de l'alimentació sana i els bons hàbits alimentaris.
- Campanyes d'informació i prevenció de malalties (tabaquisme, infarts, hernies...)
- Programes per al foment de l'exercici físic i l'esport.
- Accions per millorar el benestar general, la motivació i el clima laboral.
noia corrent per carretera

Quins serveis oferim

A I + Laboral Mèdic actuem sobre l'ambient físic del treball, el seu entorn psicosocial i els seus recursos personals de salut, oferint serveis de fisioteràpia, psicologia clínica i assessorament dins el teu pla d'empresa saludable.